نظرسنجی سمپوزیوم آنلاین ۱۴۰۰


همکار محترم سلام


اگر در سمپوزیوم آنلاین ۱۴۰۰ دیلی کاردیولوژی شرکت‌کرده‌اید، خوشحال می‌شویم چند دقیقه‌ای وقت‌گذاشته با نظرات خود، راه‌گشای ما برای برنامه‌های علمی بهتر در آینده باشید
سپاس فراوان

(۵ بیشترین و ۱ کمترین)
(۵ بیشترین و ۱ کمترین)
(۵ بیشترین و ۱ کمترین)
(۵ بیشترین و ۱ کمترین)
می‌توانید چند مورد را انتخاب نمایید